E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar BENAL ARMAN (İZMİR) : Boğazların tâbi olacağı usule dair mukavelenamenin yerine kaim olmak üzere Montrö'de imza edilmiş bulunan yeni mukavelenamenin tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
12 81 321
2 Söz Alanlar BENAL ARMAN (İZMİR) : Sancağın mülkî temamiyetine ve Türkiye-Suriye hududunun teminine dair muahedelerin tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
19 76 306
3 Söz Alanlar BENAL ARMAN (İZMİR) : İngiltere Hükûmetile imza edilen kliring ve sair anlaşmalar hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
26 82 433
4 Söz Alanlar BENAL ARMAN (İZMİR) : Atatürk'ün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
27 4 26