E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Teklifler BELKIS BAYKAN (ANKARA) : Ve Mebrure Aksoley Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki kanunun 3777 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 24. maddesinin değiştirilmesine dair (2/78)
18 75 290
2 Söz Alanlar BELKIS BAYKAN (ANKARA) : 1946 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 16 292:293
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
3 Söz Alanlar BELKIS BAYKAN (ANKARA) : 1940 malî yılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
11 57 312
4 Söz Alanlar BELKIS BAYKAN (ANKARA) : Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 63 310:311