E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : (6/17) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına İlişkin (4/9)
6 36 541:542
2 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Trakyadaki çiftçilerin soranları ile alınması gereken önlemlere ilişkin
13 4 429:430
3 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Trakya'daki çiftçilerin sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin
13 4 429:430
4 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Denizcilik Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 249:250
5 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 40 428:429
6 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 572
7 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 365:366
8 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : 2000 Malî Yılı Gelir Bütçe Kanunu Tasarısı ve Maliye Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 45 451 534 566
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Sağlık Fonundan dağıtılan kaynaklara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/1203)
27 63 332:334
10 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 104 301
11 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Şarköy Hükümet Konağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/1999)
34 106 626:627
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Şarköy'de depremden hasar gören okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1998)
34 106 625
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Malkara İlçesindeki ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/2134)
35 112 514:515
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu Cam Bölümü mezunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/2135)
41 1 200
15 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Ekonomideki son gelişmelere ve alınması gereken tedbirlere ilişkin
41 7 763:764
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde yıl sonu ortalamasının yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/2352)
44 15 191
17 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle.
47 25 272:273
18 Hazine Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile Malî Yılı Kesinhesabı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle.
49 29 116
19 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 29 48
20 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 31 350:351
21 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Millî Savunma Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 32 497:498
22 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Başbakanlık 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle.
50 33 118:121
23 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
50 36 636
24 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
52 42 289
52 43 379:380
25 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle.
52 43 409
26 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : İnternet ve saydamlığa ilişkin
53 46 76:77
27 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
55 58 64:65
28 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/612) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
64 106 226:227
29 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
64 107 448:449
30 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
75 22 698:703
31 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Maliye Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
79 37 622:625
32 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
83 50 53
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Başbakanlık tanıtma Fonuna yapılan müracaatların değerlendirilmesine ve Fon kaynaklarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/5564)
85 60 169:171
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Kınalı arasındaki D-10 Karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/5593)
85 62 480:481
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Göçmenlerin Türk vatandaşlığına alınma işlemlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/5560)
87 66 62:63
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ İli eski Emniyet Müdürünün yerel basında çıkan iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/5565)
87 66 66:67
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : SSK Çerkezköy Hastanesi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/5921)
87 69 817:818
38 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Maliye sistemimiz, ekonomideki koordinasyon eksikliği ve ÇED Yönetmeliğine ilişkin
91 84 404:406
39 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Skylife Dergisinde Türk Millî Futbol Takımının başarısına yer verilmemesinin nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/8135)
103 1 559:561
40 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çorlu SSK Hastanesi inşaatına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2125)
38 120 119:120
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
41 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 175:177
42 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 49 arkadaşının, Refah Partisinin Süleyman Mercümek ile bağlantılarının ve maddî ilişkilerinin araştırılarak İddia edilen hukuk dışı Malî kaynaklarının tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
5 52 464:466
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Karayollarında meydana gelen bozulmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (7/623)
6 56 155:157
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Saray'da bir termik santralın kurulacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'ın cevabı (7/624)
6 56 157:159
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Demirler Köyüne bir ilköğretim okulu yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın cevabı (7/ 880)
7 66 339
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Ergene Çayı ve Çoriu Deresinin kirlilik nedeni va alınması gereken tedbıreler ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın cevabı (7/876)
7 69 492:493
47 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çorlu'ya yapılması planlanan SSK Hastanesine ve SSK Şube Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelık'in cevabı (7/942)
7 71 557:558
48 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Trakya'daki çarpık sanayileşme, hızlı kentleşme ve çevre kirliliğinin yarattığı sorunlara ilişkin
8 76 216:218
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ İline bir karayolları bölge müdürlüğü kurulmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın cevabı (7/973)
8 78 450:451
50 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Marmaraereğlısmde 775 sayılı Kanun gereğince tahsis edilen arsalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın cevabı (7/972)
8 82 575
51 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı (7/1014)
10 88 92
52 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Merkeze bağlı Naip Köyü etrafındaki çimento fabrikalarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar'ın cevabı (7/1197)
11 1 121:124
53 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Trakya yöresinde ve Tekirdağ'da ayçiçeği üreticilerinin ekonomik güçlüklerine ilişkin
11 3 225:226
54 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çorlu Havaalanı inşaatının gecikme nedenlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (7/1441)
13 12 69:70
55 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Telefon fatura bedellerinin bankAŞubelerine ödenebilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (7/1440)
13 12 68
56 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çerkezköy SSK Hastanesine bir anestezisi doktor atarımama nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in cevabı (7/1423)
13 17 623
57 Meclis Araştırması Önergeleri BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Ve 20 arkadaşının Trakya bölgesinde özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138)
18 38 11:13
58 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ ve Çorlu civarındaki elektrik şebekesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın cevabı (7/1866)
20 57 440:444
59 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çorlu-Esenler, Malkara-Bulgurlu köylerinin telefon santralı arızalarının giderilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (7/1834)
21 59 117:118
60 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çanakkale Zaferinin 82. yıldönümü münasebetiyle
23 69 10:11
61 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çerkezköy-Kapaklı beldesindeki postanenin personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (7/2197)
24 73 51:52
62 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Laikliğin kabulünün 69. Yıldönümüne ilişkin
25 81 107:108
63 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Türkiye'de çalışan soydaşların ülkelerindeki hizmet sürelerinin değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in cevabı (7/2608)
26 93 392:394
64 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Çorlu-Havuzlar Mahallesinin telefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (7/2605)
27 97 249:250
65 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Çorlu-Havuzlar Mahallesinin sosyal konut inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın cevabı (7/2606)
27 98 367:368
66 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Vatandaşlığa kabul edilmemiş soydaşlarımızın çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın cevabı (7/2607)
27 98 368:369
67 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ İli Çorlu İlçesinin ankesörlü telefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (7/2681)
28 101 210
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : SEK ve mandıracıların üreticiyi mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı (7/2665)
28 104 468:469
69 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : 822'li hatlara kontör uygulanmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (7/2743)
29 107 250:251
70 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Şarköy Kültür Merkezi inşaatına, Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Bodrum Kalesinde bulunan şapeldeki Doğu-Roma dönemine ait gemi batığına, İlişkin sorulan ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın cevabı (7/3076,7/3084)
31 124 308:310
71 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi bması inşaatına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (7/3087)
31 124 310:311
72 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Muratlı'daki bazı okul inşaatlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (7/3088)
31 124 311:312
73 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ İli çevresindeki orman alanlarında yapılan ilaçlamaya ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun cevabı (7/3066)
31 124 307:308
74 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Çorlu-Karıştıran'da organize sanayi bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yal im Erez' ı n cevabı (11 \ 103)
31 124 314:315
75 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Hayrabolu Organize sanayi sitesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in cevabı (7/3090)
31 124 312:313
76 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Muratlı küçük sanayi sitesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez in cevabı (7/3090)
31 124 313:314
77 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Çerkezköy İstanbul seferinin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in cevabı (7/3118)
31 124 316:317
78 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Çorlu'da gümrük müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun cevabı (7/3110)
31 125 428:429
79 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Şarköy içmesuyu projesine, Tekirdağ-Şarköy kanalizasyon inşaatına, İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (7/3077, 3079)
32 126 57:59
80 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ-Şarköy küçük sanayi sitesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in cevabı (7/3074)
32 126 56:57
81 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Hayrabolu kapalı spor salonu inşaatına, Tekirdağ-Marmara Ereğlisi kapalı spor salonu inşaatına, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in cevabı (7/3091, 3105)
32 127 119:120
82 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Çerkezköy'deki bazı sanayi kuruluşlarının elektrik enerjisi sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3104)
32 127 122:123
83 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Öğretim üyelerinin askerlik sorunlarına ilişkin
32 128 139:142
84 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekel'de çalışan geçici işçilere daimî işçi statüsü verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın cevabı (7/3082)
32 129 266:268
85 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ Muratlı İlçesinde yaşanan elektrik kesintilerine, Tekirdağ-Çerkez Köyündeki elektrik kapasitesine, flışkın yazılı soru önergeleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3092, 3097)
32 127 120:123
86 Üyelerle İlgili İşler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : İzin verilmesi hakkında
36 13 137
87 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Dışişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 32 624:627
88 Gündem Dışı Konuşmalar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : İstanbul'da meydana gelen radyasyon kazasına ilişkin
69 42 62:63
89 Üyelerle İlgili İşler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
69 46 255
90 Önergeler BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/421)
69 46 255
91 Söz Alanlar BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (TEKİRDAĞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 127 107:110