E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : 1978 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 115 9
2 Söz Alanlar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288. maddesine 1 fıkra eklenmesine ilişkin kanun hükmünde kararname münasebetiyle.
8 41 700
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
3 Söz Alanlar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Nevşehir Milletvekili Salahattin Hakkı Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma planına ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 56 569:572
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, mahalle bekçilerinin de Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden maaş alan personel durumuna getirilmesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/159)
4 73 477
5 85 296:297
5 Söz Alanlar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Ticaret Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 88 653:656 668
6 Söz Alanlar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : İstiklâl Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 50. yılı münasebetiyle Grup başkanvekillerinin ve Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın verdikleri önergeler ve anma töreni münasebetiyle
12 70 246
7 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (RYA) : rya Milletvekili Barbaros Boztepe'nin, Türkiye Halk Bankası teşkilâtında yâpılan yolsuzluklara dair Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/626)
15 126 239
8 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili B. Turgut Boztepe'nin, kooperatiflerde, tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlayacak fonda toplanan meblâğa dair (7/803)
19 21 644
9 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, kooperatiflerde, tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlayacak fonda toplanan meblâğa dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talü'nun yazılı cevabı (7/803)
20 37 680
10 Söz Alanlar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanun teklifi münasebetiyle
20 38 746 753
20 39 783
11 Söz Alanlar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 49 283 297
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, döviz rezervimizin Türkiye dışındaki yabancı bankalara yatırıldığı iddiasına dair (7/1133)
25 106 385
13 Söz Alanlar BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 151 sayılı Kanunun ek 2. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
26 128 672
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, Türkiye Halk Bankası teşkilâtında yapılan yolsuzluklara dair (7/626)
27 144 284
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, döviz rezervimizin Türkiye dışındaki yabancı bankalara yatırıldığı iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1133)
29 10 220
16 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesinde münhal bıılunan uzmanlık kadrolarına dair (7/1384)
29 15 474
37 101 55:57
17 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, Sakarya ili-Akyazı ilçesinin yol durumuna dair (7/1450)
31 31 290
33 58 672:673
18 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, Devlet memurları ile ilgili çıkarılan kanun hükmündeki kararnameye dair (7/1515)
33 50 50
36 96 685:686
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin Sosyal Güvenlik Anlaşması yapmadığımız ülkelerde çalışan işçilerimizin durumuna dair (7/1533)
34 66 776
37 101 55:57
20 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dışında çalışan işçilerimize yapılan vergi iadesine dair (7/1532)
34 66 776
21 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dışında çalışan işçilerimize yapılan vergi iadesine dair (7/1532)
34 66 776
38 119 165:168
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından BARBAROS TURGUT BOZTEPE (SAKARYA) : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin, Devlet Memurları Kanunu kapsamına, alınan çarşı, ve mahalle bekçilerine dâir soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/999)
38 118 96:97