E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar BARAN TUNCER (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1975 Yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 46 51:61
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar BARAN TUNCER (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
20 33 480:484