E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından AYLA ATA AKAT (BATMAN) : Afet riski altındaki alanların belirlenmesinde kullanılan kriterlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/21934)
52 112 495:497
2 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AYLA ATA AKAT (BATMAN) : Türk Petrol Kanunu Tasarısı’nda yer alan bazı düzenlemelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/24152)
55 129 250:253
3 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından AYLA ATA AKAT (BATMAN) : Çiftçilerin kullandığı mazotta ÖTV’nin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/17032)
45 76 1096:1098
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından AYLA ATA AKAT (BATMAN) : Kadınların orman muhafaza memurluğuna atanamamasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20850)
51 104 220:222