E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar / Açıklamalar AYLA AKAT (BATMAN) : Uzun süreli çalışmanın insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki etkisine ve yaşanan gelişmelerin Adalet ve Kalkınma Partisinin sorumluluğunda olduğuna ilişkin açıklaması
26 129 384:385
2 Söz Alanlar AYLA AKAT (BATMAN) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle (Maddeleri münasebetiyle)
37 38 295:298
3 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AYLA AKAT (BATMAN) : Ve 21 milletvekilinin, devletin yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri doğrultusunda taahhüt altına alınan kadın istihdamında yaşanan gerilemenin nedenleri ve kadınların istihdama katılımının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/324) Okunması
24 122 405:406
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından AYLA AKAT (BATMAN) : Yasa dışı kürtajla ilgili verilere ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/8314)
29 1 398:401
5 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AYLA AKAT (BATMAN) : Batman’da petrol arama ve sondaj çalışmalarının yol açtığı sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13323)
40 53 1029:1033
6 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AYLA AKAT (BATMAN) : Ve 21 milletvekilinin, devletin yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri doğrultusunda taahhüt altına alınan kadın istihdamında yaşanan gerilemenin nedenleri ve kadınların istihdama katılımının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/324) Okunması
24 122 405:406