E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle, Maddeleri münasebetiyle
8 33 262:266
2 Söz Alanlar / Gündem Dışı Konuşmalar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması
15 76 1145:1146
3 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
4 19 554:555
4 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
15 75 991999:1001 1008 1018:1019 1044:1045
5 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
4 19 545:547
6 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in BDP’li kadın milletvekilleriyle ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
19 95 342
7 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması
4 21 860:861
8 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 119 308:312
9 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın, partisine sataşması nedeniyle konuşması
12 56 579
10 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/225) Okunması
18 89 414:415
11 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Rize Kalkandere Cezaevinde var olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7570)
28 132 261:263
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’da olası bir deprem için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şe-hircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1218)
9 38 325:328
13 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kültür Ve Turizm Bakanından AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Mor Kiryakus Manastırı’nın restorasyon çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/6542)
22 112 212:215
14 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/225) Okunması
18 89 414:415
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
15 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 20 795:799
5 21 41:42
16 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
6 28 317:319 369:370 373
17 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi münasebetiyle
9 36 195:200
18 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Tanık Koruma Kanunu Tasarısı münasebetiyle
10 42 464:468 485 497:498
19 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 59 778:781
20 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
17 84 512:514
21 Denetim AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve 19 milletvekilinin, Ilısu Barajı’nın tarihî ve kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf’e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/184) Okunması
20 105 992:994
22 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 129 676
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : İşkence ve zor kullanma yetkisinin aşılmasıyla suçlanan kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/2887) (Ek Cevap)
27 1 53:62
24 Açıklamalar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne ilişkin
31 21 535
25 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması
31 21 535
26 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 21 567
27 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
32 22 49 82
28 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği: Adalet Bakanlığı: Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı: Yargıtay: Danıştay: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 35 464:467
29 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
37 42 816:820
30 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’da verilen yeşil kartlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/474) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı
38 46 288:306
31 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
39 53 52
32 Gündem Dışı Konuşmalar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’da yaşanan sorunlara ilişkin
39 54 112:114
33 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
39 54 122:124
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’da Valilik ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yaptırılan bir ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/6521)
41 64 242:243
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Bir tutuklunun doktora gitmesinin engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/6489)
41 66 542:544
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : AİHM’nin kamu sendikacılığıyla ilgili bir kararına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/6491)
41 66 545:547
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’da kadına yönelik aile içi şiddet olaylarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/6989)
41 66 1054:1060
38 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Mayın stokuna ve Ottowa Antlaşması yükümlülüklerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı (7/6472)
41 66 534:536
39 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’daki kadın intiharlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/7182)
42 70 271:278
40 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’daki hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/7133)
43 72 95:98
41 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Anadilde eğitim talebinde bulunanlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/6933)
43 76 637:639
42 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Tutuklu ve hükümlülerin Türkçe dışındaki dillerdeki iletişimlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/7001)
43 79 1130:1134
43 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
45 89 50
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Şanlıurfa’da yaşanan bazı olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/7542)
45 93 565:568
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Kadınlara yönelik işlenen cinayetlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/8794)
48 112 1016:1033
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : İzmirTorbalı’da bazı kişilerin fişlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/8127)
48 112 347:349
47 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’daki yeşil kart uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/8215)
48 115 1271:1274
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman İl Millî Eğitim Müdürlüğünde bazı çalışanların görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/8842)
49 1 1060:1063
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Sason Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun askerî bir taburca kullanılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/8631)
49 1 626:627
50 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmeti alımına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8099)
50 2 98:105
51 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Karataş Kadın Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8667)
50 7 782:796
52 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Kadına yönelik şiddete ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/9271)
51 11 582:590
53 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Pozantı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8674)
51 12 850:858
54 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
52 14 267:269
55 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
52 16 673:677
56 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
53 22 662:667 676 701:703
57 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/9282)
54 27 455:460
58 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki orman yangınlarına ve askerî faaliyetlerin çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/10327)
54 30 1150:1155
59 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’la ilgili bazı ekonomik ve sosyal verilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/10832)
57 39 592:599
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Nikâh kıyan din görevlilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/11331)
58 44 566:568
61 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
58 45 627
62 Gündem Dışı Konuşmalar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman ilinde yaşanan sorunlara ilişkin
59 50 211:212
63 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
59 53 796:797
64 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
60 56 72
65 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle açıklaması
60 59 530
66 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması
60 60 698:699
67 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle konuşan Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın konuşmasına cevaben açıklaması
60 60 678
60 60 688:691
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Bazı illerde belli tarihlerde okula gitmeyen öğrencilerin tespit edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/11835)
60 61 944:945
69 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, grubuna sataşması nedeniyle konuşması
62 66 217
70 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/13120)
65 79 257:261
71 Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve Batman milletvekili Bengi Yıldız’ın (BDP Grubu adına grup başkan vekilleri), hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/653)- Okunması
65 81 417:418
72 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ceza ve infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/12252)
65 82 695:699
73 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Bir erin ölümü olayına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı (7/12235)
65 83 1015:1016
74 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
66 88 884:889
75 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Barış ve Demokrasi Partisi Grubuna üye milletvekillerinin kürsüde yapmış oldukları konuşmalar sırasında, Parlamento Başkanı sıfatıyla, milletvekillerinin ifadelerine karşı göstermiş olduğu tutum nedeniyle Oturum Başkanının tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
67 90 273:276
76 Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : (BDP Grubu adına grup başkan vekili) Adli Tıp Kurumunun işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/683)- Okunması
67 90 219:220
77 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 97 829:833
78 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Farklı statülerde öğretmen istihdamına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/13364)
69 100 122:124
79 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Barajlara ve hidroelektrik santrallere ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12873)
69 101 232:237
80 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Tutuklu ve hükümlü çocuklarının eğitimlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/13095)
69 104 870:874
81 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : (6/1911) sözlü soru önergesine Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı münasebetiyle
70 109 531
82 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, İskenderun Deniz Üs Komutanlığına bağlı askerî birliğe yapılan terör saldırısı ve Gazze’ye insani yardım malzemeleri götüren gemilere İsrail’in yaptığı saldırıya ilişkin gündem dışı açıklaması nedeniyle BDP grubu adına konuşması
70 109 487:490
83 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Batman’daki hava kirliliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1911) ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
70 109 514:533
84 Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri), uygulanan iç ve dış politikalarda Hükûmet Programı’nda verdiği sözleri yerine getirmediği, ekonomik ve sosyal sorunları çözmede başarılı olamadığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/12)- Okunması, - Ön görüşmesi
72 120 540:542
73 123 218:236 243:249
85 Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve 19 milletvekilinin, medyada kadına karşı ayrımcı yaklaşımın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/796)- Okunması
73 125 506:507
86 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
74 129 392:394
87 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin konuşmasındaki, BDP Grubuna yönelik “Etnik milliyetçilik yapıyorlar.” ifadelerine ilişkin açıklaması
74 130 712
88 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
74 130 784:786 796:798 801:803
89 Söz Alanlar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ’ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması
74 130 781:782
90 Açıklamalar AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin konuşmasındaki, BDP Grubuna yönelik “Etnik milliyetçilik yapıyorlar.” ifadelerine ilişkin
74 130 712
91 Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve 19 milletvekilinin, toplu mezar iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/827)- Okunması
75 133 120:122
92 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/14793)
75 133 281:284
93 Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve 19 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin karıştığı saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/829)- Okunması
75 134 343:344
94 Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Ve 19 milletvekilinin, infaz koruma memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/845)- Okunması
76 138 288:289
95 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : 2002-2009 yılları arasındaki bazı istatistiki bilgilere ilişkin soruları ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 7/14886
77 1 161:164 170:196
96 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Bölgelere göre cezaevi doluluk oranına ve bazı cezaevlerinin kapasitelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 7/14887
77 1 165:169
97 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Maltepe Çocuk Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 7/15241
77 1 500:504
98 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Genelkurmay Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı 7/15554
77 1 1085:1087
99 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Diyarbakır-Eğil’de meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı 7/15164
77 1 401:403
100 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYLA AKAT ATA (BATMAN) : Hasankeyf’teki bir yangın olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı 7/15518
77 1 1025:1027
1 2