E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
9 38 829
2 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye’de Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 125 96
3 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
30 14 663:664
4 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
54 27 395:398
5 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : Çek Kanunu Tasarısı münasebetiyle
54 30 1126
6 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 35 671:674
7 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı maddeleri münasebetiyle
57 40 735:737
8 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 94 108:109
68 97 868:870
9 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
74 128 233:235
10 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;8’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 35 682:683
11 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
91 58 703:705
12 Söz Alanlar AYHAN YILMAZ (ORDU) : Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle
98 86 754:755