E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 78:82
2 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Han ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 47 296:298
3 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Malatya Barosuna kayıtlı karı-koca avukatın evine güvenlik güçlerince yasalara aykırı bir şekilde baskın düzenlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/497)
13 2 326
4 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 144:148
5 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin
28 67 317:318
6 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in, dış siyasetteki son gelişmeler ve gerçekleştirdiği temaslar konusunda gündemdışı açıklaması dolayısıyla
31 82 212:214
7 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 66.yıldönümüne ilişkin
47 24 18:19
8 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 20 arkadaşının, dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi,Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler ve uygulanan politikalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi,Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 52 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeler ile uygulanan politikalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi,Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 19 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisinde alınan karar ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi,İstanbul Milletvekili Mehmet Ali İrtemçelik ve 27 arkadaşının, ABD Kongresindeki sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi,Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 21 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde alınan karar ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ve Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 22 arkadaşının, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
47 24 104:107
9 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle.
49 31 297:301
10 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programa ilişkin gündemdışı açıklaması dolayısıyla
57 73 229:232
11 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde Ulusal Programa kadar uzanan Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerimize ilişkin
57 74 323:325
12 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
70 133 193:194
13 Genel Görüşme Önergeleri AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Ve 33 arkadaşının, uluslararası terör ve dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20)
71 4 122:125
14 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Türk Medenî Kanunu Tasarısı ile Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu ve Dört Arkadaşının; Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
74 14 170:174
15 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Çevre Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 35 201:204
16 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, İki İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/578) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
85 60 60
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
17 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Danıştay Başkanlığı; 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 39 698:701
18 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili M.Ziyattin Tokar ve İstanbul Milletvekili Algan Haealoğlu'nun, İnsan Yerleşimleri Konferansına (Habitat-II) İlişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
6 60 407:408
19 Üyelerle İlgili İşler AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : İzin verilmesi hakkında
34 1 57
20 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi de 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 30 310:315
21 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Sürekli yükselmekte olan enflasyona ilişkin
44 51 381:382
22 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz'ın, Devlet Bakanı Güneş Taner'in partisine sataşması nedeniyle
44 51 387:388
23 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin
47 63 105:107
24 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) : Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
55 105 249:251