E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
1 16 411
2 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) :
1 16 412
3 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
14 7 15
18 29 410
33 97 94
4 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi Hakkında
23 48 94:95
5 Söz Alanlar AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla
32 88 64
6 Söz Alanlar AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1999 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1999 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısına ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
48 28 106:110
7 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
44 15 48
56 66 307
68 126 339
8 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
75 19 309
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
9 Söz Alanlar AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : Başbakan A.Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle
2 21 52:61
10 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi üyeliğinden çekilmesi
8 75 196
11 Önergeler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi üyeliğinden çekilmek istediğine ilişkin
8 75 196
12 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
9 84 133
13 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : Ödenek ve yolluğunun ödenmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi
9 84 133
14 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
46 58 34
15 Üyelerle İlgili İşler AYDIN MENDERES (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
60 125 19