E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 1. Yasama Yılı
1 Önergeler AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 15 arkadaşının, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü teklifini görüşmek üzere geçici bir komisyon kurulmasına dair Önergesi (4/3)
1 19 262