E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ATIF AKIN (MANİSA) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle, yapılacak yardıma dair Kanun münasebetiyle
9 65 33 34