E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : 1962 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
3 51 13
2 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yılmaz'ın, ticari kredilerin faiz hadleri ve masraflarının yüksekliği hususundaki şikâyetlere dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/202)
8 131 83
3 Teklifler ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Kat Mülkiyeti kanunu teklif (2/325)
8 133 165
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yılmaz'ın, ticari kredilerin faiz hadleri ve masraflarının yüksekliği hususundaki şikâyetlere dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (7/202)
9 6 205:206
5 Söz Alanlar ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Tiftik ürünümüzün, son iki yıl içindeki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüşlerinin sebeplerinin neler olduğuna dair soru önergesi münasebetiyle
10 15 27
6 Söz Alanlar ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : 1963 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 53 348
7 Teklifler ASIM YILMAZ (AFYON) : Ve 4 Arkadaşı 3005 sayılı Meşhut suçların muhakeme usulü Kanununun 1. maddesine bir bend ilâvesine dair (2/458)
13 55 554
8 Söz Alanlar ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
13 55 637
9 Teklifler ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Ve 4 Arkadaşı 3005 sayılı meşhut suçların muhakeme usulü Kanununun 1. maddesine bir bend ilâvesine dair (2/458)
26 46 211
10 Söz Alanlar ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Başbakanlık 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 57 200
11 Teklifler ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Ve 8 Arkadaşı 7129 sayılı Bankalar Kanununun 58. maddesinin tadiline dair (2/669)
28 65 321
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yılmaz'ın, memleketimizin yıllık et tüketiminin miktarına ve yılda tüketilen etin hangi tesislerde kesildiğine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî İslimyeli'nin yazılı cevabı (7/452)
28 67 478
30 96 165:171
13 Teklifler ASIM YILMAZ (AFYONKARAHİSAR) : Kat Mülkiyeti Kanun teklifi (2/325)
35 55 458:459
36 62 326:346
36 63 361
36 65 508:533
37 68 134:145
37 72 248
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
14 Söz Alanlar ASIM YILMAZ (TEMSİLCİLER MECLİSİ AFYONKARAHİSAR İLİ TEMSİLCİSİ) : İsminin ad defterine yanlış yazıldığına dair
1 3 26
KURUCU MECLİS -- 1. Dönem
15 Söz Alanlar ASIM YILMAZ (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Adalet Bakanlığı 1961 yılı bütçesi münasebetiyle
1 3 145