E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ASIM US (ÇORUH (ARTVİN)) : Merkez Bankasına mark olarak yatırılmış bulunan Türk alacakları hakkında Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarından olan sorusu münasebetiyle sözleri
10 42 108:109
2 Üyelerle İlgili İşler ASIM US (ÇORUH (ARTVİN)) : Çoruh Milletvekili Asım Us'un, Milletvekili dokunulmazlığı (3/204)
10 44 224:225
11 62 450
11 63 502
3 Üyelerle İlgili İşler Çoruh Milletvekili Asım Us'un, Milletvekili dokunulmazlığı (3/257)
13 1 3
4 Üyelerle İlgili İşler ASIM US (ÇORUH (ARTVİN)) : Çoruh Milletvekili Asım Us'un, Milletvekili dokunulmazlığı (3/256)
14 23 266
14 24 331
5 Üyelerle İlgili İşler ASIM US (ÇORUH (ARTVİN)) : Çoruh Milletvekili Asım Us'un, Milletvekili dokunulmazlığı
14 23 266:267
14 24 331
6 Söz Alanlar ASIM US (ÇORUH (ARTVİN)) : Gelir Vergisi Kanunu münasebetiyle sözleri
18 78 726:727 730
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
7 Söz Alanlar ASIM US (ÇORUH (ARTVİN)) : Bayındırlık Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 62 323
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
8 Söz Alanlar ASIM US (ÇORUH (ARTVİN)) : Matbuat kanununun 30 ve 35. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
10 43 126:130 144