E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ASIM BEY (ASIM US) (ARTVİN) : Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetist Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri arasında münakid ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
3 34 318
2 Söz Alanlar ASIM BEY (ASIM US) (ARTVİN) : Matbuat Kanunu münasebeti ile sözleri
3 35 358
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
3 Takrirler (önergeler) ASIM BEY (ASIM US) (ARTVİN) : Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vaki beyanatın tasvibi hakkında.
20 80 273