E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ARSLAN AYDAR (KARS) : 2000 Malî Yılı Gelir Bütçe Kanunu Tasarısı ve Maliye Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 45 427:430
2 Söz Alanlar ARSLAN AYDAR (KARS) : 20. Yasama Döneminde Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 Arkadaşı Tarafından Verilen 6 1 1998 Tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Mevzuata Aykırı Bir Şekilde İstanbul'da Yeni Turizm Merkezleri İlan Ettiği ve Bu Suretle Partizanlık Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 107. Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 122 119:121
3 Söz Alanlar ARSLAN AYDAR (KARS) : Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
50 36 592:593
4 Söz Alanlar ARSLAN AYDAR (KARS) : Maliye Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
79 37 592:596