E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ALTAN YILMAZ (İHTİSAS KOMİSYONU ÜYESİ) : Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 173 523