E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANAKKALE) : 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle.
3 111 334
2 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANAKKALE) : Dördüncü Beş Yıllık (1979-1983) Kalkınma Planı münasebetiyle
7 15 667
3 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANAKKALE) : 1979 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
10 56 257
4 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANAKKALE) : 1979 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 63 358
5 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 46 251
6 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 47 303
7 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 50 659:660
8 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANKIRI) : 1980 Yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 50 580
9 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 50 618
10 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 53 136
11 Söz Alanlar ALTAN TUNA (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 55 370