E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar ALTAN TUFAN (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
20 26 283
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ -- 1. Dönem
2 Söz Alanlar ALTAN TUFAN (BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRÜ) : 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
2 42 459:460 462:467
3 Söz Alanlar ALTAN TUFAN (BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRÜ) : 2.9.1971 Tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 174 620 622 623
DANIŞMA MECLİSİ -- 2. Dönem
4 Söz Alanlar ALTAN TUFAN (SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin Yü rürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 70 529
5 Söz Alanlar ALTAN TUFAN (SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 173 385
6 Söz Alanlar ALTAN TUFAN (SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
20 146 545
20 147 569