E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle, 6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
8 33 267:270
2 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
10 48 873:874
3 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 62 329:331
4 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
15 75 1009 1028:1029
5 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
25 125 107:108
6 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
22 113 367:369
7 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
3 14 343:344
8 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
13 60 59:61
9 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Çukurova Üniversitesinin KKTC’de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 55:59
10 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Deniz Feneri Derneğiyle ilgili soruşturma sürecine müdahil olarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/9) ön görüşmeleri münasebetiyle
18 87 177:181
11 Söz Alanlar / Gündem Dışı Konuşmalar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Dış politikadaki gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarına ilişkin gündem dışı konuşması
6 30 162:163
12 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
24 124 879:881
13 Söz Alanlar / Açıklamalar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : İfadeleriyle hiç kimsenin şahsına hakaret etmediğine, böyle bir maksadı da olmadığına ilişkin açıklaması ve Tekraren açıklaması
15 72 232:233 235
14 Söz Alanlar / Açıklamalar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Irak devletinin bölge sorumlusuna hakarette bulunduğu iddiasıyla açıklaması
11 50 190:191
15 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 120 508:509
16 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
15 72 220:224
17 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
4 22 1049:1051
18 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin şahsına sataşması nedeniyle konuşması
15 72 239:241
19 Söz Alanlar ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na yeni il ve ilçe kurulmasına ilişkin yeni madde eklenmesini öngören önergelerin işleme alınmamasının İç Tüzük’e uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
33 18 134
20 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Ve 21 milletvekilinin, TOKİ tarafından yapılan konutlarda sosyal devlet anlayışına gölge düşürüldüğü ve iktidarın TOKİ'yi kentlerde rant dağıtmak, oy toplamak için kullandığı, ayrıca TOKİ'nin uyguladığı projelerle inşaat sektörüne ciddi zararlar verdiği konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/228) Okunması
18 90 528:530
21 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır’ın Sur ilçesi İçkale mevkisinde eski cezaevi çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkan cesetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/488), - Okunması
42 60 41:42
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Bir hükümlünün cezaevi koşullarındaki ayrıcalığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sa-dullah Ergin’in cevabı (7/7157)
28 132 184:186
23 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2002-2011 yılları arasındaki Başbakanlık Örtülü Ödenek miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/4976)
18 92 1116:1117
24 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2002-2011 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Niğde’de yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/4992)
19 93 107
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Bismil imar planına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3975)
15 75 1111:1113
26 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2011 yılında bazı illerin ihracat miktarına ve ihracat yapılan ülkelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/7460)
23 118 215:218
27 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Erzurum-Karayazı’daki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/4540)
16 80 796:797
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları nedeniyle Erzurum’a yapılan yatırım miktarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/6102)
20 105 1115:1116
29 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Bingöl’de arıcılığın geliştirilmesine (7/6800) ve Diyarbakır Besicilik ve Sütçülük Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi konusunda usulsüzlük yapıldığı iddialarına (7/6801) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
23 120 660:700
30 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 20-25 Nisan 2012 tarihlerinde Habur Sınır Kapısından girişçıkış yapan kişi sayısına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/7322)
24 121 284:285
31 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 1930’da Ağrı’da meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/8795)
28 132 1739
32 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kalkınma Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Dicle Vadisi Projesi’ne ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/4894)
19 95 373:374
33 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kültür Ve Turizm Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2011 yılı Kültür Bakanlığı yayınlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/8231)
28 132 958:961
34 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 1974-2011 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4901)
18 92 1109
35 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2012-2013 öğretim yılı içinde yeni açılacak turizm ve otelcilik meslek liselerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8246)
28 132 985:986
36 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Afganistan’da görevli bulunan asker sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/7515)
24 124 931
37 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Derik-Kızıltepe arasındaki bir gölet yapım çalışması olup olmadığına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/9066)
28 132 2038:2039
38 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Dostluk grupları yönetim kurullarında BDP’nin temsiline ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5128)
17 83 658:659
39 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Çamlıca Tepesi’ne yapılması düşünülen camiye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/15148)
44 70 336:338
40 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2002 yılından itibaren TİKA tarafından açılan okullara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16593)
44 70 495:496
41 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Elâzığ’da yaşayan bir vatandaşın gelir ve sosyal yardım zammının düşük hesaplandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/11438)
35 29 275:276
42 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2003-2012 yılları arasında Denizli Belediyesi ve bağlı belediyelerin kullandıkları kredi miktarına (7/12433), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı belediyelerin 2003-2012 yılları arasında İller Bankasından kullandıkları kredi miktarına (7/12434), Diyarbakır’daki Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin İller Bankasından kullandığı kredi miktarına (7/12592) ve Çorum ve Çorum’a bağlı belediyelerin 2003-2012 yılları arasında İller Bankasından kullandıkları kredi miktarına (7/12593) ilişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı
37 40 985:987
43 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Diyarbakır, Bursa ve Kocaeli’deki kayıp-kaçak elektrik miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/16632)
45 73 201:204
44 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2013 Mersin Akdeniz Olimpiyatları için yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/12152)
39 47 425:427
45 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Erzurum’da tarım ile ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/12749)
39 47 551:578
46 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2011’de Habur Gümrük Kapısından girişçıkış yapan araç ve insan sayısına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/12617)
38 44 769:770
47 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Mardin Kalesi’nin turizme açılması için yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/8796)
29 1 843:844
48 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kültür Ve Turizm Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Şanlıurfa Balıklı Göl’ün turizme katkısı için yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/14674)
41 57 702:704
49 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Devlete ait arazilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/18095)
48 87 130:131
50 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2002-2011 yılları arasında İsrail’den ya da İsrailli firmalardan alınan askerî malzemelere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/8251)
29 1 373:374
51 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Erzurum Palandöken Göleti’ne ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12194)
38 45 921:922
52 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 2002-2013 yılları arasında Diyarbakır’da yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/20885)
51 109 1202:1207
53 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : 1920’den günümüze görev yapan parlamenterlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/14119)
39 47 861:863
54 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri ALTAN TAN (DİYARBAKIR) : Ve 21 milletvekilinin, TOKİ tarafından yapılan konutlarda sosyal devlet anlayışına gölge düşürüldüğü ve iktidarın TOKİ'yi kentlerde rant dağıtmak, oy toplamak için kullandığı, ayrıca TOKİ'nin uyguladığı projelerle inşaat sektörüne ciddi zararlar verdiği konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/228) Okunması
18 90 528:530