E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler ALTAN KAVAK (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
43 99 198:199
2 Üyelerle İlgili İşler ALTAN KAVAK (İSTANBUL) : Ödenek Tanzimi Hakkında
43 99 200
3 Üyelerle İlgili İşler ALTAN KAVAK (İSTANBUL) : İzin Verilmesi Hakkında
61 131 679
4 Üyelerle İlgili İşler ALTAN KAVAK (İSTANBUL) : Ödenek Tanzimi Hakkında
61 131 679:680
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
5 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ALTAN KAVAK (İSTANBUL) : Hâkim ve Savcıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/30)
3 44 88:89
6 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ALTAN KAVAK (İSTANBUL) : 2577 numaralı İdarî Yargılama Usulü Kanununun uygulanmasından doğan aksaklıklara ilişkin sorusu ve Adalet .Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/31)
3 44 89
3 45 135
3 46 166:167
7 Söz Alanlar ALTAN KAVAK (İSTANBUL) : Cumhurbaşkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile, Cumhurbaşkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 40 97:98