E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : Çukurca ilçesinin yol durumu ve kışlık ihtiyacının karşılanması konularında gündem dışı demeci
1 8 211:213
2 Söz Alanlar AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri konusundaki bir meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 15 474:475
3 Söz Alanlar AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : Hakkâri Valisi konutunun meçhul konutunun meçhul kimseler tarafından kurşulanması olayına dair dair gündem dışı demeci
1 18 551
4 Söz Alanlar AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1995 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı 1964, 1965, 1966 yıllarına ait Kamu iktisadi Teşebbüslerin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 39 686:690
2 40 781 783
5 Söz Alanlar AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : Van, Milletvekili Salih Yıldız'ın, hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 52 355:362
6 Söz Alanlar AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : Ulaştırma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 59 786
7 Söz Alanlar AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : Hakkari yolunun sel felâketi nedeniyle trafiğe kapanması hakkında gündem dışı demeci
25 112 691
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
8 Söz Alanlar AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi-ve Karma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
12 47 363 364
9 Önergeler AHMET ZEYDAN (HAKKARİ) : Dilekçe Komisyonundan çekildiğine dair
23 11 233:234