E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ZAMANTILI (TEKİRDAĞ) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 574
2 Söz Alanlar AHMET ZAMANTILI (TEKİRDAĞ) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı
50 35 408:410
3 Söz Alanlar AHMET ZAMANTILI (TEKİRDAĞ) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı münasebetiyle
63 103 567
4 Söz Alanlar AHMET ZAMANTILI (TEKİRDAĞ) : Adalet Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Adalet Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Yargıtay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 32 444