E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET UZER (GAZİANTEP) : Gaziantep İlinin tarihî, kültürel ve ekonomik özelliklerine ilişkin
20 103 450:452
2 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET UZER (GAZİANTEP) : Bilim Araştırma Vakfı Mensupları hakkındaki bir araştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Vekili Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1103)
31 19 102
3 Söz Alanlar AHMET UZER (GAZİANTEP) : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Gümrük Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Dış Ticaret Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi münasebetiyle
104 33 221:222