E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TORGAY (ANTALYA) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânı münasebetiyle
19 127 563
2 Teklifler AHMET TORGAY (ANTALYA) : İstiklâl Savaşma fiilen katılıp İstiklâl Madalyası alanlardan muhtaç durumda olanlara maaş bağlanması hakkında. (2/547)
19 128 577
21 145 489