E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
12 53 819
2 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün’ün, konuşmasında gazeteci İlhan Selçuk’a karşı kullandığı bir cümleyi tavzih etmek amacıyla açıklaması
20 103 738
3 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Kamuoyu yoklamalarında milletvekilinin itibar ve güven sıralamasında en alt sırada olmasının nedenlerine ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin
32 22 23:25
4 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Turizm sektörünün desteklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/6812)
41 66 931:935
5 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : AK PARTİ Grubu önerisinin geçen birleşimde oylama aşamasına gelindiği ve bu birleşimde oylanması gerekirken oylanmadığı nedeniyle Başkanın tutumu hakkında konuşması
45 94 642
6 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Suriye sınırındaki mayından temizlenecek alanın kullanılmasında kiraya verme yönteminin yaratacağı sıkıntıya ilişkin
46 98 8:10
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Suriye sınırındaki mayınlı arazinin temizlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8235)
48 112 487:488
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Yollardaki hayvan ölülerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8972)
49 1 1191:1192
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Kayıp çocuklara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın cevabı (7/10255)
53 20 456:467
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Ergenekon davası iddianamesinde yer alan bazı bilgilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/9289)
54 27 472:475
11 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Domuz gribi aşısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/10818)
57 37 198:200
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : İsteğe bağlı sigortalılıkta oluşturulan mağduriyete ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/11086)
57 39 664:665
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Gazetecilerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/11337)
59 49 138:139
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Ergenekon davası iddianamesinde yer alan bazı bilgilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/9289) (Ek Cevap)
59 50 287:289
15 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : (10/618) esas numaralı önergeyle faili meçhul siyasi cinayetler konusunda Meclis araştırması komisyonunun oluşturulmasının, Anayasa tartışmalarının yapıldığı bugünlerde zamanlaması bakımından da yerinde olacağına ilişkin açıklaması
65 82 561
16 Açıklamalar AHMET TAN (İSTANBUL) : (10/618) esas numaralı önergeyle faili meçhul siyasi cinayetler konusunda Meclis araştırması komisyonunun oluşturulmasının, Anayasa tartışmalarının yapıldığı bugünlerde zamanlaması bakımından da yerinde olacağına ilişkin
65 82 561
17 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
73 124 448
18 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
73 124 410:411
19 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
75 133 229:230
20 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
75 136 1037
21 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif ve Tasarıları münasebetiyle
76 138 372:373
22 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
76 139 730:732
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Askerlik tecilindeki bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı 7/15184
77 1 443:445
24 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Aile sağlığı konusuna ilişkin gündem dışı konuşması
78 3 193:194
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Atık yağların toplanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 7/15928
80 11 168:171
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Yedek öğrenci kontenjanı uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı 7/16296
81 17 602:603
27 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
83 24 246:249
28 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Sayıştay Kanunu Teklifi münasebetiyle
83 25 515:516 537:538
29 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
84 30 473:475
30 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;8’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 35 723:724
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : WikiLeaks’in yayınladığı belgelerdeki bir iddiaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 7/17337
88 46 684:686
32 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
89 48 231:232
33 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması
89 49 293:294
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Özel hastanelerde SGK’lılardan alınan ücretlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı 7/17604
90 52 446:448
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Ismarlama soru sordurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı 7/17538
92 61 377:378
36 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
92 63 786:787
37 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
93 65 112:113 125:126
38 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
93 68 669:670
39 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Şeker ölçüm çubuklarının bedellerinin ödenmemesiyle ilgili şikâyetlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıklamalarının yeterli olmadığına ilişkin açıklaması
93 69 734
40 Açıklamalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Şeker ölçüm çubuklarının bedellerinin ödenmemesiyle ilgili şikâyetlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıklamalarının yeterli olmadığına ilişkin
93 69 734
41 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Balyoz Davasında iddianamenin TRT spikerleri tarafından okunmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 7/17817
93 69 899:900
42 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Sanatçı İbrahim Tatlıses’e acil şifalar dilediğine ilişkin
96 77 278
43 Açıklamalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Sanatçı İbrahim Tatlıses’e acil şifalar dilediğine ilişkin
96 77 278
44 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Yaklaşan seçimler nedeniyle siyaset-medya ilişkilerine ilişkin gündem dışı konuşması
96 79 474:475
45 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
97 81 388:389 438:439
97 82 539:540
46 Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Ve 27 milletvekilinin, şiddet mağduru kadınlara yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/1098 (-Okunması)
98 84 19:21
47 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Yükseköğretime geçiş sınavına dair Cumhurbaşkanının, sayın bakanların ve sayın başbakan yardımcısının “Orada bir şey olmamıştır.” demelerinin yargıya açıkça müdahale olduğuna ilişkin açıklaması
98 87 846
48 Açıklamalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Yükseköğretime geçiş sınavına dair Cumhurbaşkanının, sayın bakanların ve sayın başbakan yardımcısının “Orada bir şey olmamıştır.” demelerinin yargıya açıkça müdahale olduğuna ilişkin
98 87 846
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : Yapılması planlanan nükleer santralden çıkacak nükleer atığın bertarafına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 7/18959
100 89 428:431
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
50 Üyelerle İlgili İşler AHMET TAN (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
23 48 104
51 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Mustafa Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 32 arkadaşının, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, trafik kazalarının önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 32 arkadaşının, bayram tatillerinde şehirlerarası yollarda trafiğin yoğunlaşması nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 20 arkadaşının, şehiriçi caddelerde ve özellikle İstanbul'un Bağdat Caddesinde gençlerin yaptıkları otomobil yarışları sonucu meydana gelen kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 97. İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
40 123 49:5
52 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
47 27 525:526
53 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu ve 32 Arkadaşı, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 Arkadaşı, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 32 Arkadaşı, DYP Grubu Adına DYP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 20 Arkadaşının Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 45 40:46
54 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle
56 70 756:757
55 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, konuşmasında kendine sataşması nedeniyle
56 70 756
56 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Gazetecilikle ilgili son günlerde ortaya çıkan gelişmelere ve siyaset ile medya arasındaki ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin
57 75 676:677
57 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Çevre Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 35 226:230
58 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Devlet protokolünün demokrasiye uyumu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin devlet protokolündeki konumlarına ilişkin
87 69 684:686
59 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in, Filistin'de yaşanan ve vahşete dönüşen insanlık dramına ilişkin gündemdışı açıklaması dolayısıyla
91 81 37:39
60 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, sigarayı bırakma haftası ve sigarayı bırakma kampanyasına ilişkin gündemdışı açıklaması dolayısıyla
93 94 790:791
61 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Trafik Haftası ve geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği Trafik Araştırma Komisyonu raporunun ve önerilerinin bakanlıklar dahil hiçbir kurumda dikkate alınmadığına ilişkin
94 97 480:482
62 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/767) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
95 99 41
63 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları münasebetiyle
102 125 62:64 78:79 95 136:137 147:149
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
64 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
1 13 285:290
65 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu'nun, ceza ve tutukevlerine ilişkin açıklaması dolayısıyla
1 18 466:469
66 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 85 242:245 284 286 331:332
67 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Başbakanlık 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve I99î Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 29 108:111
68 Üyelerle İlgili İşler AHMET TAN (İSTANBUL) : İzin Verilmesi Hakkında
18 41 240
69 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET TAN (İSTANBUL) : Yargı elemanlarına gönderilen son genelgeye ilişkin
28 104 428:429 431
70 Üyelerle İlgili İşler AHMET TAN (İSTANBUL) : TBMM Parlamentolararası Birlik Türk Grubu üyeliğinden çekilmesi
32 127 79
71 Önergeler AHMET TAN (İSTANBUL) : TBMM Parlamentolararası Birlik Türk Grubu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/234)
32 127 79
72 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : 12.7.1997 Tarihine Kadar Sorumlu Müdür Sıfatı ile İşlenen Suçlara ilişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 134 574:575
73 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ıle 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 29 36:19
74 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31.12.1997 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
41 37 596:597
75 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 37 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 22 arkadaşının, Avrupa Birliği ve Kıbrıs başta olmak üzere Hükümetin izlediği dışpolıtika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
41 38 778:783
76 Üyelerle İlgili İşler AHMET TAN (İSTANBUL) : İzin verilmesi hakkında
48 70 317
77 Söz Alanlar AHMET TAN (İSTANBUL) : Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan olağanüstü halin 30.11.1998 günü saat 17.00'den geçerli olmak.üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
66 23 249:254