E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET SUNGUR (YOZGAT) : Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'ın, il genel Meclisleri seçimi münasebetiyle idare amir ve memurlariyle jandarma tarafından yurttaşlara yapıldığı ileri sürülen cebir ve tazyik hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi dolayısı ile sözleri
2 3 50
2 Söz Alanlar AHMET SUNGUR (YOZGAT) : İstanbul Milletvekilliğine seçilen Abdurrahman Münip Berkan'ın seçim tutanağı hakkında sözleri
3 13 68
3 Söz Alanlar AHMET SUNGUR (YOZGAT) : Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve ihtiyar Heyetleri teşkiline dair olan 4541 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
5 57 121
4 Söz Alanlar AHMET SUNGUR (YOZGAT) : Altı ilde ilan edilmiş olan Sıkıyönetimin altı ay daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle sözleri
5 65 235
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
5 Söz Alanlar AHMET SUNGUR : 1945 yılı yedi aylık Tarım Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 64 455:456
6 Söz Alanlar AHMET SUNGUR : Milletvekilleri Seçimi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 57 253
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
7 Söz Alanlar AHMET SUNGUR (YOZGAT) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 66 298