E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
10 52 6:8 15:16
2 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
11 75 104
3 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur ve müstahdemlere yapılacak yardım hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
11 75 96
4 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair kanun münasebetiyle sözleri
16 46 87:88 97:98
5 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 1945 yılı yedi aylık İçişleri Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 60 286:287
6 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 1945 yılı yedi aylık Bayındırlık Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 61 329:332
7 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 1945 yılı yedi aylık Ticaret Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 64 464:467
8 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 1945 yılı yedi aylık Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 64 457
9 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve kuruluşu hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 78 414:415 417
10 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 1946 yılı bütçesinin tümü hakkında sözleri
20 13 127:130
20 14 189:190
11 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 1946 yılı Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
20 14 181:184 189:190
12 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 1946 yılı Ekonomi Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 19 417:418
13 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 1946 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 20 540:542
14 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine devir ve temliki hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 37 152:153
15 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Yalavo Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 yılı bilançosu hakkında Sayıştay Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
23 47 9:11
16 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Milletvekilleri seçimi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 57 258 268 272:273 278 281
17 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun münasebetiyle sözleri
24 59 55:56
18 Söz Alanlar AHMET SUAT YURTKORU (AFYONKARAHİSAR) : Millî Korunma Kanununun 51. maddesiyle bu kanunun 4648 sayılı .Kanunla değiştirilen 10, 31, 32, 57, 66, 67, ve 68. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
24 65 338:339