E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 3999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesaba, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 445:447
2 Söz Alanlar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felâketi nedeniyle gündemdışı açıklaması dolayısıyla
11 54 30:32
3 Söz Alanlar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 527:530
4 Söz Alanlar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 33 105:107
5 Söz Alanlar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Millî Savunma Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 33 508:510
6 Söz Alanlar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Kamu İhale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları münasebetiyle
82 47 32:36
7 Söz Alanlar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Endüstri Bölgeleri Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 49 518:519
8 Söz Alanlar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Turhan İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2. Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
97 111 656:657
9 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET SANCAR SAYIN (ANTALYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle gündemdışı açıklaması dolayısıyla
11 54 30:32