E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Önergeler AHMET SANAL (ADANA) : Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/487)
89 125 103
2 Üyelerle İlgili İşler AHMET SANAL (ADANA) : Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
89 125 103