E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET SAFFET OHKAY (ELAZIĞ) : Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun münasebeti ile sözleri
21 12 10 13