E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 24 60:62
2 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
49 90 381:384
3 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
67 30 347:352 366:368
68 34 409
4 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
80 82 434:437
5 Üyelerle İlgili İşler AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : İzin verilmesi hakkında
90 123 382
6 Üyelerle İlgili İşler AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Ödenek Tanzimi Hakkında
90 123 384
7 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Rekabet Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Millî Prodüktivite Merkezi 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Türk Akreditasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
105 38 328:330
8 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
118 96 534
119 97 29 39 47 56
9 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Mardin Milletvekili Nihat Eri ve 4 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
124 117 223
10 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
135 20 558:559
136 21 46:48
136 23 436:439
11 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Dışişleri Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Rekabet Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Millî Prodüktivite Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Akreditasyon Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 39 818:820
12 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
144 49 212:213
13 Söz Alanlar AHMET RIZA ACAR (AYDIN) : Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı ve Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
156 103 461:463