E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
2 5 397:399
2 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 8.5.2007 Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Komisyon Raporu münasebetiyle
4 18 266
3 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
6 28 290
4 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Başbakanlık; Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Diyanet İşleri Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 30 116
5 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 36 274:277
6 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
9 38 763:764
7 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 43 80:82
8 Denetim AHMET ORHAN (MANİSA) : Ve 26 milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/104) Okunması
12 53 796:797
9 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
13 54 40 53
10 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ORHAN (MANİSA) : Manisa ilinin sorunlarına ilişkin
13 57 417:418
11 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Atatürk 2008 takvimine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/1571)
14 60 137:139
12 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 61 196
13 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 694
14 Denetim AHMET ORHAN (MANİSA) : Ve 45 milletvekilinin, yaş sebze ve meyve sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/148) Okunması
16 76 350:352
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Bazı ilçelerdeki adliyelerin kapatılmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/1809)
17 81 70:73
16 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
18 90 615:616 649:650
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Manisa TEDAŞ’a elektrik borcu olan kurumlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/2416)
19 93 95:100
18 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
21 108 513:516
19 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 111 913
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Anadolu liselerine yapılan öğretmen atamalarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/3614)
23 120 410:413
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Bir köyün ilave derslik ihtiyacına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/3615)
23 120 413:414
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Biyoyakıt üretimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/3569)
24 128 548:552
23 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET ORHAN (MANİSA) : Sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/454) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı
26 136 173:195
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Turgutlu adliye binası inşaatına ve ağır ceza mahkemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/4455)
27 1 880:882
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Prim borçlularına kredi imkânı sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/4382)
27 1 723:724
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Prim ve diğer borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanundaki başvuru süresine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/4597)
27 1 1139:1140
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Rüzgâr santrali lisans başvurularına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/4389)
27 1 743:747
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/4400)
27 1 766:768
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Sulamada ve köy içme sularında kullanılan elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/4401)
27 1 769:770
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Akhisar’da zeytinciliğin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/4410)
27 1 783:801
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Selendi ilçesinde alternatif ürün yetiştirilmesine ilişkin sorusu Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/4204)
27 1 376:378
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Ayakkabıcılık sektöründeki sorunlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4407)
27 1 771:776
33 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ORHAN (MANİSA) : Manisa ili ve üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin
29 4 153:155
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Turgutlu’daki bir hastanenin acil servisine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/4445)
29 5 311:312
35 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
29 7 485:487
36 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
30 10 197:199
37 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 1.8.2008 Tarihli ve 5803 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Komisyon Raporu münasebetiyle
30 13 518
38 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya ile yaşanan sorunun doğurduğu mağduriyete ilişkin Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’den sorusu ve Devlet Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun cevabı (7/5325)
35 30 456:459
39 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya ile yaşanan sorunun doğurduğu mağduriyete ilişkin Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’den sorusu ve Devlet Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun cevabı (7/5325)
35 30 456:459
40 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Salihli Organize Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5615)
35 30 508:509
41 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Çevre ve Orman Bakanlığı: Orman Genel Müdürlüğü: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı: Kültür ve Turizm Bakanlığı: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 32 796:798
42 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
37 38 63
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/5617)
37 40 508:516
44 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
37 42 845
38 44 40:42
45 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
38 52 1065:1067
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Selendi ilçesine kaymakam atanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/7270)
43 79 1195:1196
47 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : (10/148) ve (10/225) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 13/5/2009 günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi münasebetiyle
45 89 22:25
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Kula ilçesindeki gölet çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/7535)
45 91 372:373
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/7610)
45 93 575:576
50 Açıklamalar AHMET ORHAN (MANİSA) : Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun konuşmasına ilişkin
46 99 228
51 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ORHAN (MANİSA) : Turgutlu Çaldağ’da nikel madeni çıkarılmasının çevreye vereceği zararlara ilişkin
46 99 217:219
52 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun konuşmasına ilişkin açıklaması
46 99 228
53 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
46 99 286
46 102 641:642
54 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Turgutlu Çaldağ’da nikel madeni çıkarılmasının çevreye vereceği zararlara ilişkin gündem dışı konuşması
46 99 217:219
55 Denetim AHMET ORHAN (MANİSA) : Ve 38 milletvekilinin, TARİŞ’in tarım sektöründeki konumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/394) Okunması
46 102 560:563
56 Denetim AHMET ORHAN (MANİSA) : Ve 38 milletvekilinin, yoksulluk ve gelir dağılımındaki durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/393) Okunması
46 102 558:560
57 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 106 235
58 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 107 386:387
59 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Çiftçilerin sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8407)
48 112 797:799
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Emeklilerin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8408)
48 112 800:803
61 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Pamuk üretimindeki sorunlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/8430)
48 112 836:859
62 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Manisa’daki istihdam projelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/9719)
51 11 624:627
63 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
52 13 118 138:140
64 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
54 28 764
65 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Çek Kanunu Tasarısı münasebetiyle
54 29 908
54 30 1036
66 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
56 36 827:829
67 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Küçük esnafın korunmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/10626)
57 37 189:193
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Deri ve ayakkabıcılık sektörünün sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/10704)
57 39 567:572
69 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı maddeleri münasebetiyle
57 40 764
70 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ORHAN (MANİSA) : Manisa ilindeki tarım sigortalılarının sosyal güvenlik alanındaki çeşitli sorunlarına ve diğer problemlerine ilişkin
58 47 866:867
71 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/11796)
60 58 348:350
72 Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Ve 23 milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/573)- Okunması, - Ön görüşmesi
60 61 777:779
60 61 831:840 842:868
73 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
61 63 166
74 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Zeytincilikteki bazı sorunlara (7/11786) ve üzüm üreticilerinin desteklenmesine (7/11787) ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
61 64 383:386
75 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Gürdük Barajı’nın yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12434)
63 69 187:189
76 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
63 71 467:468
77 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
64 74 62:63 78 98:100
64 75 235:236 240
78 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Gördes’teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/13083)
64 78 789:791
79 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Tarım satış kooperatiflerinin önemine ve pamuk tarımının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
65 79 32:34
80 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Rusya’ya yaş sebze ve meyve ihracatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13033)
65 79 238:240
81 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Yaş üzümdeki bir desteklemeye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/13032)
65 79 236:237
82 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ORHAN (MANİSA) : Tarım satış kooperatiflerinin önemine ve pamuk tarımının sorunlarına ilişkin
65 79 32:34
83 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
65 83 979:980
84 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
66 84 96
66 85 256
66 86 580:582
85 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Yerel basına ilan desteğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/13255)
66 85 444:447
86 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Çaldağı’ndaki madencilik çalışmalarının tarihî alanlara etkilerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/13423)
66 88 1025:1027
87 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Tarım sigortası uygulamalarının değerlendirilmesine (7/13524) ve Manisa’da don afeti mağduru çiftçilerin durumuna (7/13525) ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
68 98 997:1007
88 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
69 102 327:328
89 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Manisa’daki afet mağduru çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/13701)
69 104 990:993
90 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : TOKİ’nin peşin ödeme indirimi uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/13771)
69 104 1001:1005
91 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
71 114 604:606
92 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
72 117 98:99
93 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
72 120 562:563
94 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Manisa’da yaşanan zirai don afetine ve çiftçilerin zararlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/15031)
74 130 929:948
95 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ORHAN (MANİSA) : Manisa ilinin sorunlarına ilişkin
75 133 112:113
96 Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Ve 22 milletvekilinin, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/836)- Okunması
75 135 702:703
97 Önergeler AHMET ORHAN (MANİSA) : Ve 22 milletvekilinin, intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/837) - Okunması
75 136 939:941
98 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı, 1 ve 10’ncu tur görüşmeleri münasebetiyle
86 32 43:45
86 36 874:875
99 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;12’nci tur görüşmeleri ve maddeleri münasebetiyle
87 37 149
87 39 457
87 39 481 517
100 Söz Alanlar AHMET ORHAN (MANİSA) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
91 54 124:125
1 2