E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET ONAR (KONYA) : Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi münasebetiyle
8 35 428:429
2 Söz Alanlar AHMET ONAR (KONYA) : Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 35 450:451
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar AHMET ONAR (KONYA) : 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
20 73 706
4 Söz Alanlar AHMET ONAR (KONYA) : Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
21 79 92 94
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar AHMET ONAR (KONYA) : 1968 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 27 401:403 412
6 Söz Alanlar AHMET ONAR (KONYA) : 1968 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 32 1165:1167