E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Takrirler (önergeler) AHMET KOYUNCU (KONYA) : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek yapılmasına dair kanun teklifinin evvelce kurulmuş bulunan Muvakkat Encümene havalesine dair (4/137)
9 78 579
2 Teklifler AHMET KOYUNCU (KONYA) : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek yapılmasına dair (2/339)
9 78 579
9 79 642 753:754
9 80 753:754