E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Raporlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/157) (S. Sayısı: 193)
22 115 574:584
2 Raporlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/160) (S. Sayısı: 196)
22 115 574:584
3 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Özürlüler İdaresi Başkanlığı: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 31 565:567
4 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 34 409:411
5 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
61 63 170
6 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
73 125 550:552
7 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 32 161:163
8 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
89 49 322
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
9 Teklifler AHMET KOCA (AFYON) : Ve 2 Milletvekilinin, Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/234)
39 45 209:215 235:258
10 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYON) : Ve 2 Milletvekilinin, Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 45 211:213
11 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYON) : Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları münasebetiyle
57 116 365
12 Üyelerle İlgili İşler AHMET KOCA (AFYON) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
61 8 593
13 Üyelerle İlgili İşler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
76 64 112:113
14 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
87 110 159
15 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekili ile Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 milletvekilinin; patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/152, 216) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
95 6 87:90
16 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Rekabet Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Millî Prodüktivite Merkezi 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Türk Akreditasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
105 38 350:352
17 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Ülkemizde, bazı bölgelerde görülen kuş gribi hastalığına karşı Hükümetin aldığı tedbirlere, bu konuda halkı bilinçlendirmenin önemi ile hastalığa bağlı olarak etkilenen yumurta üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin
109 54 271:273
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/18748)
137 25 489:494
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/18760)
138 27 207:208
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/18711)
138 27 181:194
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/18714)
138 27 199:202
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/18726)
138 28 371:372
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/18720)
138 29 588:594
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/18759)
138 29 601:602
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/18761)
139 30 217:222
26 Söz Alanlar AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Personel Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Danıştay Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 36 305:307
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/18763)
141 37 550:551
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/18723)
143 47 434:440
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : Afyonkarahisar'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/18699)
144 52 552:553
30 Üyelerle İlgili İşler AHMET KOCA (AFYONKARAHİSAR) : İzin verilmesi hakkında
151 82 372