E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Teklifler AHMET KINIK (SEYHAN (ADANA)) : Ve 12 Arkadaşı Seyhan vilâyeti adının (Adana) olarak değiştirilmesi hakkında (2/105)
5 39 80
7 72 90
2 Söz Alanlar AHMET KINIK (SEYHAN (ADANA)) : Seyhan vilâyeti adının (Adana) olarak değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 25 180
3 Söz Alanlar AHMET KINIK (SEYHAN (ADANA)) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 83 327