E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KERSE (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR DAİRESİ BAŞKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı münasebetiyle
16 97 554:556
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
2 Söz Alanlar AHMET KERSE (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR DAİRESİ MÜDÜRÜ) : Pancar bedellerinin şimdiye kadar ödenmemiş olması sebebine ve ne zaman ödeneceğine dair demeci
35 48 310
3 Söz Alanlar AHMET KERSE (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR DAİRESİ MÜDÜRÜ) : Siyasi Partiler Kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, siyasî partiler Kanun teklifleri ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
38 100 626
39 104 162
4 Söz Alanlar AHMET KERSE (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR DAİRESİ MÜDÜRÜ) : 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
42 137 625 628
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar AHMET KERSE (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR DAİRESİ BAŞKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli kanunu tasarısı münasebetiyle
34 55 731
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
6 Söz Alanlar AHMET KERSE (HAKİM BİNBAŞI) : Selâhattin Özgür'ün, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç hizmet kanun teklifi münasebetiyle
4 58 2:14 16:25
7 Söz Alanlar AHMET KERSE (HAKİM BİNBAŞI) : Selâhattin Özgür'ün, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet kanun teklifi münasebetiyle
5 70 18:21 23:26 28 30:32 34 36 38:43