E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : 2012 Yılı Mer-kezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle, 8’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
8 33 286:289
2 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
22 114 577:578 579:580
3 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
20 101 233:235
4 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 115 704:707
5 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 88 314:315
6 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
16 80 656:658
7 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
19 94 171:173
8 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 124 838:842
9 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 110 700:703
10 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 12’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
38 43 441:444
11 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ve 21 milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/315) Okunması
23 119 251:252
12 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ve 21 milletvekilinin, Türk sporcularının ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeterli başarıyı gösterememelerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/650), - Okunması
52 115 891:892
13 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/1483)
10 46 419:422
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’de deprem riski taşıyan okullara yönelik tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3039)
13 62 434:437
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Libya’da iş yapan Türk firmalarının mağduriyetine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4009)
15 74 892:896
16 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6096)
20 105 1101:1105
17 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/1546)
11 52 638:640
18 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : 2002 yılından günümüze düve ve süt ineği sayısı ile hayvancılık desteklerine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/8471)
28 132 1398:1448
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Tüketicilerin 444’lü telefon hatlarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/4721)
18 92 1034:1036
20 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Şap ve brusella hastalığına ayrılan ödeneğe ve canlı hayvan kaçakçılığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/7766)
28 132 370:371
21 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kültür Ve Turizm Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/1545)
10 46 455:462
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Anadolu Ajansının bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/10507)
31 12 818:820
23 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ülkemize göç eden Türk vatandaşlarına emeklilikte zorunlu göç şartı getirilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/8280)
29 1 377:379
24 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : HES projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17246)
46 79 489:492
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : 2023 hedefleri kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/17975)
45 76 1149:1155
26 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : HES projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17266)
46 80 809:812
27 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ülkemizdeki engelli spor kulüplerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/10611)
33 18 305:309
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’in Menemen ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle çiftçilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/18982)
48 92 1151:1186
29 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ve 21 milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/315) Okunması
23 119 251:252
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
30 Denetim AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ve 27 milletvekilinin, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/45) Okunması
5 21 22:24
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’deki organize sanayi bölgelerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/507)
5 22 318:319
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’de kurulması planlanan otomotiv ve dökümcüler ihtisas sanayi bölgelerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/506)
5 22 316:317
33 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi münasebetiyle
9 36 217:219
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Vergilerdeki kayıp ve kaçağa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/778)
10 39 144:145
35 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Sanayi ve ticaret sektörlerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine (6/254) ilişkin sözlü soru önergesine Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı münasebetiyle
11 46 463:464
36 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Sanayi ve ticaret sektörlerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/254) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı
11 46 454 455:467
37 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) münasebetiyle
12 50 383:385
38 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Elektrik zammına, kaçak elektrik kullanımına ve elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/1410)
13 55 276:281
39 Denetim AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ve 26 milletvekilinin, sanayi sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/117) Okunması
14 60 22:24
40 Denetim AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ve 39 milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/119) Okunması Ön görüşmesi
14 60 27:29
16 75 215:220
16 78 616:625
17 81 50:69
18 87 47:70
19 93 58:65 69:75
20 99 41:45
41 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’de depremde yıkılma tehlikesi taşıyan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/1391)
14 61 214:216
42 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’deki hava kirliliğine ve bir göldeki kurumaya ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/1560)
14 66 823:826
43 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 71 538:541
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Serbest bölgelerde üretim malı girişinin durdurulmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/1922)
15 72 893:895
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/1857)
15 72 876:878
46 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun Tüzel Kişilik Kazanması, Gelir ve Harcamaları ile Denetimi ve Tasfiyesi Hakkında Kanun Teklifleri münasebetiyle
16 79 832:835
47 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Bahşiş ile ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız Özak’ın cevabı (7/1996)
17 84 641:649
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Özelleştirmelerin çalışanlara etkisine (7/2204) ve 107 numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine (7/2205) ilişkin soruları ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı
18 87 118:121 122:123
49 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 99 49:51
20 100 262:264
50 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 100 331:333
51 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
20 105 1006:1008
52 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’in turizm gelirleri ve yatırımlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/3666)
25 130 99:111
53 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
26 137 297:299
54 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Orman yangınları önlemlerine ve ormanların geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4385)
26 137 390:393
55 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmirAliağa’da yapılacak termik santrale ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4386)
27 1 730:733
56 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Aliağa’da yapılacak termik santrale ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/4390)
27 1 748:751
57 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’deki maden aramalarına ve enerji kaynaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/4387)
27 1 734:742
58 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/4409)
27 1 783:801
59 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmirAliağa’da yapılacak termik santrale ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4386)
27 1 730:733
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Aliağa’da yapılacak termik santrale ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/4390)
27 1 748:751
61 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’deki maden aramalarına ve enerji kaynaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/4387)
27 1 734:742
62 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/4409)
27 1 783:801
63 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
29 6 427:431
64 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 17 72:74
31 20 450:451
65 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Perakende Ticaret Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar ile Esnaf ve Sanatkârlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/199) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/98) münasebetiyle
31 18 171:173
66 Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Perakende Ticaret Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar ile Esnaf ve Sanatkârlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/199) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/98)
31 18 171:175
67 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 32 854:857
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Karaburun ilçesine su sağlayacak gölete ve sahildeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/5910)
37 43 1057:1060
69 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
38 46 312:316
70 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
39 54 119:121
71 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Reel sektöre yönelik tedbirlere ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in cevabı (7/6721)
41 64 322:324
72 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’deki organize sanayi bölgelerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6785)
41 66 896:898
73 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Reel sektöre yönelik tedbirlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6745)
42 70 239:248
74 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
43 74 319:322
75 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
44 83 520:524
76 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 106 278:280
77 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Çiftçilerin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/7862)
47 108 609:619
78 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : THY’de bazı personele emeklilik baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8355)
48 112 707:709
79 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Muhtarların özlük haklarına ve belge verme yetkilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/8557)
49 1 459:460
80 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : 5018 sayılı Kanun uyarınca yayınlanması gereken dokümanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/9653)
52 16 780:781
81 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 13’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
57 38 324:327 362:363
82 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Dış Ticaret Müsteşarlığının bazı grup başkanlıklarını kapatmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/11167)
58 42 105:111
83 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : (10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) No.lu Ülkemizdeki Deprem Riskinin Araştırılarak, Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
58 46 761:763
84 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : BOTAŞ’ın organize sanayi bölgelerine geriye dönük borç çıkarmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/15156)
76 137 242:245
85 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ağız ve diş sağlığı merkezlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı 7/15496
78 3 235:239
86 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Devlet Desteklerinin (Yardımlarının) İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
78 4 305:308
87 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : İzmir’in bazı köylerinin su pompalarındaki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 7/16352
80 13 705:706
88 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Belediyelerin İller Bankasına olan borçları ve tahsilatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı 7/16395
82 18 22:39
89 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Süt tozu ve tereyağı ithalatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 7/16546
82 19 304:306
90 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Manisa-Kütahya-İzmir planlama bölgesi çevre düzeni planına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 7/16533
82 20 450:453
91 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ödemiş Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilmesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı 7/16476
82 21 596:599
92 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Sıfır faizli hayvancılık kredisi uygulamalarına ve süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 7/16479
83 24 370:398
93 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
86 34 493:496
94 Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ve 19 milletvekilinin, TBMM TV’nin etkinliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/979 (-Okunması)
89 48 148:150
95 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı münasebetiyle
90 51 36:38 80:82
96 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
91 59 961:962 968:969
97 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Mısır ve Tunus’ta meydana gelen olayların ticarete etkisi ile ihracat ve ithalata ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 7/18256
95 74 369:377
98 Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Ve 39 milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/119 (- Görüşmesi)
99 88 99:121
99 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) : Çekirdeksiz kuru üzümdeki göztaşı kurşun kalıntısı sorunu ile üzüm üretiminin ve ihracatının gelişmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 7/18736
100 89 195:221
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
100 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 356:358 360 361:363
1 2