E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KEMAL BARLAS (ÇANKIRI) : İmar ve İskân Vekâleti 1959 yılı bütçesi münasebetiyle
7 47 1225