E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler AHMET KEMAL AYDAR (ANKARA) : (5/67)
21 33 10