E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) : 1978 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 112 452
2 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) : 1978 yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 114 664
3 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) : 1978 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 116 209
4 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) : Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arkadaşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerde basılıp dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri almadıkları iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ve Adalet Batanı Mehmet Can haklarında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
7 3 91
5 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) : Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkadaşının, hayat pahalılığı konusunda bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi münasebetiyle
7 5 182
6 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) : 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun (Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16. Maddelerinin ve Ek Maddelerin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
8 29 230
7 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 657 sayılı Kanunun 1997 sayılı Kanun ile Değişik 36. Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının (A) Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun teklifleri münasebetiyle
9 50 596
8 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 46 248:251
9 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 46 258
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar AHMET KARAHAN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
45 30 250:252