E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KAMBUR (TEKİRDAĞ) : 1986 yılında Tekirdağ Merkez İlçede uygulanmaya başlanılan Önder Çiftçi Projesine ilişkin
13 76 531:533
2 Söz Alanlar AHMET KAMBUR (TEKİRDAĞ) : Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 33 milletvekili ile Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 24 milletvekilinin, Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/2,6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 85 264:266
3 Söz Alanlar AHMET KAMBUR (TEKİRDAĞ) : Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
50 93 328:330
4 Söz Alanlar AHMET KAMBUR (TEKİRDAĞ) : Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
65 23 306:307
5 Üyelerle İlgili İşler AHMET KAMBUR (TEKİRDAĞ) : İzin verilmesi hakkında
109 54 286