E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET HASRET TUNA (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) : TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonlarından 7'şer üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
4 5 108 160 169