E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler AHMET EROL ERSOY (YOZGAT) : İzin verilmesi hakkında
56 66 308
2 Söz Alanlar AHMET EROL ERSOY (YOZGAT) : Millî Savunma Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 33 512:514