E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Muzaffer Özdağ'ın, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
1 5 9:10
2 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Yüksek Askerî Şûra Üyesi Orgeneral Zekâi O'Kan'ın emeklilik işleminin görüşülmesi hakkında
1 6 8
3 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Bazı görevlilerin andiçmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 7 41
4 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Bazı görevlilerin siyasetle uğraşmalarının men'ine dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 7 38
5 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli' Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
1 7 5
6 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa bağlı (4) numaralı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 7 14
7 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Millî Korunma suçlarının affına ve Millî Korunma teşkilât sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler ihdasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 7 29 31 37
1 8 6 7 9:14
8 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Mehmet Şükran Özkaya'nın, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 58. bendine tevfikan tesis edilen yaş meyve ve sebze hallerinin sureti idaresi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 10 9:12 22
9 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 15 14 19
10 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Usul hakkında
1 15 11 14
11 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : 7288 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 3 10
12 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Af kanunu tasarısı münasebetiyle
2 28 7:8 15 18 21:23 25 28 32:33
13 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu değiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 18 3
14 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 29 6 12:13 17
15 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Hâzineye yardım maksadıyla ve bağış yoluyla gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden muaf en ithali hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 22 7
16 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : İl genel ve belediye meclisleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve görevlerinin ifa şekline dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 27 25
2 31 7 9:11
17 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Kifayeti müzakere hakkında
2 16 8
18 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Köylü ve Çiftçilerin TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi geçmiş borçların taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 32 16:18 20:22
19 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Sezai O'Kan'ın 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
2 31 22
20 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Sezai O'Kan'ın 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 26 15 18:20
21 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Mehmet Özgüneş ve Muzaffer Özdoğan'ın, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 20 5 7 20
2 21 5:6
22 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : İrfan Solmazer'in 4936 sayılı üniversiteler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
2 28 48 50 53 57
23 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Fazıl Akkoyunlu'nun, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 15. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 18 7:8
24 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasının tasdikine dair geçici kanun tasarısı münasebetiyle
2 16 11
25 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Nişan ve madalya kanunu tasarısı münasebetiyle
2 16 10
26 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Alparslan Türkeş'in Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
2 26 21
2 27 3:5 7:8 11:12 14:16 18 20
27 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 16 9
2 17 2:3
28 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Osman Köksal'ın, Millî Birlik üyelerinin salâhiyet almadıkça, Komite namına konuşma yetkisine sahib olmadıkları halde Muzaffer Özdağ'ın, Atatürk'ün ölümü yıldönümü münasebetiyle konuşma yapması dolayısıyla bu konuda müzakere açılmasına dair takriri münasebetiyle
3 34 5
29 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Sezai O'Kan'ın 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin Öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
3 34 8 14 16
30 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : 1700 sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 4 6:7 9:10
1 6 14:15 17
31 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Ahmet Er'in, Orgeneral Zekai O'Kan'ın emeklilik işleminin iptal ve ıslahına dair teklifi hakkında
1 10 5
32 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Dündar Taşar'ın, TC Milli Birlik Kurulunun 28 Mayıs 1960 tarihli Kararnamesinin 1. maddesinin (a) fıkrası hükmünden 28 Mayıs 1960 tarihinden evvel ordudan istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunan subay ve askerî memurların da, istifa etmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
1 11 12
33 Söz Alanlar AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Subay ve askerî memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 4 3:4
34 Teklifler AHMET ER (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (JANDARMA YÜZBAŞI) : Orgeneral Zekâi O'kan'ın, Emeklilik işleminin iptal ve ıslahına dair (2/48)
1 10 3:5