E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle, 7’nci tur görüşmeleri münasebetiyle, Maddeleri münasebetiyle
8 34 444:445
2 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
10 47 760
3 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 78 313
4 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir, Manisa ve Aydın illerinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı zararlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklaması
2 6 305
5 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
25 125 111
6 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
11 51 342:343
7 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
3 14 379
8 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
12 57 709
9 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı münasebetiyle
14 69 842 851:852
10 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
3 15 629
11 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Çukurova Üniversitesinin KKTC’de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 85:87
12 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Hatay’ın Yayladağ ilçesinin Apaydın köyünde Suriye’den gelen muhalifler için kurulan bir kampa ilişkin açıklaması
18 86 30
13 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Hükûmetin zeytine kilo başına destekleme vermesi konusuna ilişkin açıklaması
11 51 331
14 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
17 85 948:949
15 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
5 23 29:31
16 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Özel güvenlik şirketlerinin yabancı şirketler tarafından satın alınmasının ülke güvenliği açısından sorun teşkil edebileceğine ilişkin açıklaması
17 84 699
17 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 124 857
18 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Romanya Hükûmeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 20 760:761
19 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
26 128 198:199 217
20 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezî Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
36 36 405:407
21 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Ve 20 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/322) Okunması
24 122 402:403
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : 4/C statüsünde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/1989)
11 51 482:483
23 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Bankalarda işlem sıra numarası alınırken bankanın kartına sahip müşterilere öncelik verilmesi uygulamasının yasal dayanağına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/6495)
21 110 824:827
24 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Akaryakıt istasyonlarının denetimine ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/181)
3 11 108:110
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Emeklilerin bazı ilaç bedellerinin SGK tarafından ödenmemesiyle yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/3198)
14 68 710:712
26 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir-Çanakkale bölgesindeki çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5772)
20 101 453:457
27 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir’de Akarsu Göleti içinde bulunan yüksek gerilim hattının taşınması ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6784)
22 115 849:851
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir Merkez ve ilçelerindeki spor salonu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/5951)
20 105 1078:1079
29 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanan bir GDO’lu mısır çeşidinin ülkemize yem amaçlı olarak ithal edilip edilmeyeceğine (7/5953) ve pamuk üretimindeki sorunlara ve çözüm yollarına (7/5954) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
20 104 978:992
30 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Esnaf ve sanatkârların alışveriş merkezlerinden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/4553)
18 92 1009:1012
31 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir-Altınova beldesinin ilçe olmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/8139)
28 132 818:819
32 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kültür Ve Turizm Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Hatay Samandağ-Yoğunoluk’da bir caminin yıkılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/2376)
12 54 175:177
33 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Ankara-İstanbul arasındaki otoban kenarında bulunan akaryakıt istasyonlarındaki işletmelerin piyasa fiyatlarının üstünde satış yapmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4745)
17 84 829:830
34 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : İlköğretimdeki derslik açığının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8513)
28 132 1473:1474
35 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : POMEM sınavını kazanan bütün adayların askerlikten erken terhis edildikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/2594)
13 65 1023:1024
36 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Kapatılan meteoroloji istasyonu ve bölge müdürlüklerinde çalışan memurların mağduriyetlerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4417)
16 80 768:770
37 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : TBMM’de çalışan ve emekli olan personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/7915)
26 130 629:635
38 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin onarımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/12218)
37 38 458:461
39 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Kadrolu ve sözleşmeli din görevlisi atamalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/20994)
53 120 780:782
40 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : SGK icra memurlarının uzmanlık kadrolarına atanmasına ve yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/7840)
29 1 158:159
41 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Benzine yapılan zamlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11573)
35 33 866:867
42 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir’deki spor tesisleri ile spor tesisleri yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/21047)
54 122 142:145
43 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Kenelerle mücadeleyle ilgili yapılan çalışmalara (7/8364), hastalıktan ari hayvan işletmelerine verilen desteklere (7/8365) ve süt üretimine ve süt üreticilerinin sorunlarına (7/8366) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
29 1 413:437
44 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : AVM’lerdeki artışa ve esnafın desteklenmesine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/13356)
39 47 843:845
45 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : 2-B arazilerinin rayiç bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/9125)
29 1 1102:1103
46 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/17371)
46 79 525:526
47 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : İsrail’den alınan insansız hava uçaklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/12322)
39 47 434:435
48 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Milletvekillerinin bazı havayolu seyahatlerinde farklı sınıflarda yoluculuk yapmalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/11847)
34 26 701:702
49 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Ve 20 milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/322) Okunması
24 122 402:403
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
50 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Küresel ısınmanın Ege ve Marmara Bölgelerinde zeytin üretimine zarar vermesi sebebiyle zeytin üreticilerinin destek kapsamına alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması
4 17 149:150
51 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Kuraklıktan etkilenen zeytin üreticisine destek verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/336)
4 19 647:656
52 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
5 22 165:167
53 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 26 59 137
6 27 221:223
54 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
6 28 291 402
55 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; Cumhurbaşkanlığı; Sayıştay Başkanlığı; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 30 59
56 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Millî Eğitim Bakanlığı; Yüksek Öğretim Kurulu; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi; Üniversiteler 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 34 640:643
57 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
9 37 431 531
58 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
9 38 694
59 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Faydalanılamadığı iddia edilen Erdek’teki bir gölete ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/926)
10 40 290:291
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Türkçedeki bozulmaya ve telif hakları ücretine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/838)
10 40 277:279
61 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Zeytinliklerde kuraklığa bağlı verim kaybının tespitine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/962)
10 40 297:303
62 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 43 76
63 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) münasebetiyle
11 47 785
12 48 61
12 50 391 393 420
12 51 492:494
64 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/1393)
13 54 127:128
65 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Gaziantep’e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
14 60 53:55
66 Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Ve 34 milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/122 (- Görüşmesi) S. Sayısı:: 544
14 63 282:285
67 Denetim AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Ve 34 milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/122) Okunması
14 63 282:285
68 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 66 697 747
69 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Hayvancılık tesisleri inşaat maliyet bedellerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/1840)
15 73 1038:1039
70 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : İşçi emeklilerinin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/1829)
16 75 264:265
71 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Edremit Çanakkale karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/297) ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı
16 75 195:213
72 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir’deki kültür merkezi inşaatına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/2034)
16 78 715:716
73 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Elektrik zammına (6/367) ve Vergi borç ve cezalarının tahsiline (6/369) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı
16 78 589:613
74 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Ayvalık otelcilik ve turizm meslek lisesi inşaatına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/1955)
17 81 113
75 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Medyadaki kadın ve magazin programlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/243) ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı
19 93 35:43 44:45
76 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 100 256 265:267 269
77 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 116 804
78 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 116 760
79 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/727) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı
23 118 70:85
80 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
23 119 173:174 205:206
81 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
23 120 341 342
82 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
23 121 510:512
83 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
23 123 793:794
24 125 38
84 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 128 458
85 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu’nun cevabı (7/4163)
25 132 460:466
86 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir ilinin taleplerine ilişkin gündem dışı konuşması
25 134 693:694
87 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Balıkesir ilinin taleplerine ilişkin
25 134 693:694
88 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Ayvalık’ta mülteci kabul merkezi açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4145)
27 1 320:321
89 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Bakanlık binasının tadilatı ile derslik ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/4442)
27 1 861:863
90 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Dış kaynaklı kredi kullanımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/4188)
27 1 358:362
91 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Dış kaynaklı kredi kullanımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/4188)
27 1 358:362
92 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
29 6 407 418:419
93 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
29 7 475 540:541
94 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
30 9 59 74:75
95 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/728) ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
30 9 21:40
96 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : (10/27, 34, 37, 40, 102) No.lu Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşmeleri münasebetiyle
30 12 418:420
97 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : 1.8.2008 Tarihli ve 5803 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Komisyon Raporu münasebetiyle
30 13 507 509
98 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
30 13 566
30 14 665
99 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/726) ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı
31 18 176:184
100 Söz Alanlar AHMET DURAN BULUT (BALIKESİR) : Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 21 567:568
1 2 3 4