E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET DALLI (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, hububat fiyatlarının tesbit ve ilânına dair sözlü sorusu münasebetiyle
1 8 224:225
2 Söz Alanlar AHMET DALLI (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve İki arkadaşının, tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığını almaları için kredi ve üretim alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek,-Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tefeciliğin, halkın ekonomik ve sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadıyla bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergeleri münasebetiyle
1 9 266:268
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
3 Söz Alanlar AHMET DALLI (ANKARA) : Telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edilememesi sebebine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün sözlü cevabı münasebetiyle
2 33 318:319
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 1962 yılından elde kalan tütün mahsulünün ihracına imkân verilmek üzere hazırlanan sirkülere göre ne miktar tütün satılmış olduğuna dair sorusu ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ile Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı cevapları (7/233)
9 4 48
10 23 98:104
5 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, Beyoğlu'ndaki bir okul için Beşiktaş'taki bir ticarethaneden, forma kumaşı aldırılması hakkında yapılan şikâyetin vâridolup olmadığına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/235)
9 4 48
11 32 219:220
6 Üyelerle İlgili İşler AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'ya izin verilmesine dair (3/489)
9 5 57
7 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 1962 yılından elde kalan tütün mahsulünün ihracına imkân verilmek üzere hazırlanan sirkülere göre ne miktar tütün satılmış olduğuna dair sorusuna Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ile Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin' in yazılı cevapları (7/233)
10 23 98:104
8 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 1965 ve 1966 yıllarında memleketimizde temsiller veren Moskova Sirki ile Moskova Devlet Buz Balesinin verdikleri temsillere dair Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/300)
11 36 402
9 Üyelerle İlgili İşler AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, yasama dokunulmazlığı (3/104)
20 136 550
10 Üyelerle İlgili İşler AHMET DALLI (ANKARA) : Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'ya ödeneğinin verilmesi (3/701)
21 143 309
11 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 1965 ve 1966 yıllarında memleketimizde temsiller veren Moskova Sirki ile Moskova Devlet Buz Balesinin verdikleri temsillere dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/300)
22 5 91:98
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET DALLI (ANKARA) : Başbakandan-Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, teşkilâtlanmamış kredi piyasasının desteklenip desteklenmediğine dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (7/578)
22 15 415
28 86 661:662
13 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, bir firmanın Moskovada Devlet Buz Balesi ve Moskova Devlet Sirki isimli topluluklarla yaptığı anlaşmalarla elde ettiği gelire ve ödediği vergiye dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/576)
22 15 415
27 69 554:555
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki kanunun tatbikatına ve kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/618)
23 26 261
27 73 740:748
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından AHMET DALLI (ANKARA) : Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, Türkiye'deki toplam kredi hacminin, hangi sahalarda ve ne nisbette kullanıldığına dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, yazılı cevabı (7/1010)
30 28 627
36 98 759:762