E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET CEVDET AYDIN (TEMSİLCİLER MECLİSİ SİİRT İLİ TEMSİLCİSİ) : Milletvekili Seçimi Kanunu münasebetiyle
5 63 130:131
2 Söz Alanlar AHMET CEVDET AYDIN (TEMSİLCİLER MECLİSİ SİİRT İLİ TEMSİLCİSİ) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen. Kütükleri Kanunu münasebetiyle
2 30 221 223 224 226
2 31 241:242 255 256 257 272
2 32 303 316
3 Söz Alanlar AHMET CEVDET AYDIN (TEMSİLCİLER MECLİSİ SİİRT İLİ TEMSİLCİSİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası münasebetiyle
2 40 672:674 708:709
3 41 8 13
3 42 63 95:96
4 52 149
4 53 223
4 Söz Alanlar AHMET CEVDET AYDIN (TEMSİLCİLER MECLİSİ SİİRT İLİ TEMSİLCİSİ) : Çeşitli Teadül ve Teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 20 342:343
KURUCU MECLİS -- 1. Dönem
5 Söz Alanlar AHMET CEVDET AYDIN (TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ) : Adalet Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 3 143:144